یلم به عنوان واسطه ای برای تقابل: یافتن انسان در”human.mensch) “انسان.انسان).

تصور معنای فرار از آزار و اذیت، گرسنگی، مرگ و رنج برای بسیاری دشوار است. به همین دلیل صحبت در مورد آن اهمیتی دو چندان پیدا میکند. فیلم کوتاه “human.mensch) “انسان.انسان) تلاش می کند با گفتگو درباره رنج، بودن، و امید، به این تجربیات نزدیک شود. این پروژه یکی از چهار پروژه فیلمی است که در طی سه ماه با همکاری پناهندگانی * از Brück در براندنبورگ و شرکت کنندگان آلمانی شکل گرفته است. بنیاد همکاری با آفریقا «Afrika mit Partnerschaft Stiftung The V.e «پروژه «به من بگویید که شما چه کسی هستید و چه کسی خواهید بود.» را با حمایت مالی وزارت کار، امور اجتماعی، بهداشت، زنان و خانواده (MASFG (و Brandenburg Bündnis به راه انداخت. از اکتبر تا دسامبر 2016 ،چهار تیم متشکل از پناهندگان سوری، افغانی، پاکستانی و ایرانی با شرکت کنندگانی * از آلمان و سرپرست های پروژه های دانشجویی * روی این پروژه کار، و این چهار فیلم کوتاه را تهیه و ضبط کردند. محتوا و طراحی به طور کامل در دست گروه های مجزا بود. در نهایت، تنها این فیلم ها نبودند که تقابل بین مخاطبان * و سخنرانان * ایجاد کردند، بلکه همچنین خود پروژه: همکاری نزدیک بین آنها به درکی عمیق تر و متقابل انجامید، روابط دوستانه گسترش یافت، و ترس متقابل از برقراری ارتباط به تدریج ناپدید شد. “human.Mensch “با کارگردانی جولیا Baumann داستان های پشت پرده ی یک تقابل و پشت پرواز و ورود را بازگو می کند، و به رغم همه چیز، فقط یک داستان را: داستان انسان بودن. (اطلاعات بیشتر:(http://wirmachendas.jetzt/wenn-alles-ploetzlich-ganz-nah-ist-ein-filmischer-dialog/, www.ibbis.de

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close