أفضل اللقاءات: أغسطس 2020

Illustration by Tahmine Soleymani

تهمینه: من با یودیت عزیز در وُرکشاپِ آنلاین داستان نویسان و تصویرگران آشنا شدم. رفتار او بسیار مهربانانه و دوستانه بود و به کارِ من اعتماد کامل داشت. او  تجربه شخصی فوق العاده ای از دوستی را با من به اشتراک گذاشت. معنای کلی و نتیجه ای که از داستانِ وی می توان  گرفت، واقعاً آموزنده و معنی دار بود. داستان او درباره این بود که یک دوستی چقدر می تواند ارزشمند باشد، مهم روابطی است که همه ما به عنوان یک انسان شکل می دهیم و تجربه می کنیم و تفاوت های فرهنگی باعثِ جدایی ما نیست. شرکت در این ورکشاپ آموزشی، رویاروییِ بسیار مهمی در زندگی حرفه ای من بود.

یودیت: آشنایی با تهمینه در وُرکشاپِ رسانه ای رویارویی برای داستان نویسان و تصویرگران در آگوست سال 2020 بسیار زیبا بود. او فردی بسیار خونگرم و خلاق است.  .من تحت تأثیر تصاویر پُر احساس او قرار گرفتم. تاکنون تنها از طریق پیامک و تماس تصویری یکدیگر را ملاقات کرده ایم اما همین دیدار ها نیز تاثیر زیادی بر من داشت زیرا او استعداد، دیدگاه فرهنگی متفاوت و فداکاری زیادی را در این جلسات از خود نشان داد. من امیدوارم که به زودی شخصاً با او ملاقات کنم و مشتاقانه منتظر ادامه کار با او هستم.