بالاخره زمانش رسید!

 با خوشحالی تاریخ رونمایی از کتاب ما با عنوان ” هنگام دیدار چه اتفاقی می افتد ” که بهار گذشته تهیه شده است را اعلام میکنیم. احتمالا برای رونمایی از کتاب و خواندن بخشهایی از آن، روز ششم دسامبر ساعت شش بعدازظهربه کتابخانه شونبرگ Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg)) واقع در خیابان Hauptstraße 40 برمیگردیم و پروژه “کارگاه های رویارویی (Medienwekstatt Encounters)”  و نتایج آن را جشن میگیریم.  این کتاب خود یک راهنمای کاربردی هیجان انگیز است که نشان می دهد چگونه قبول تنوع دیدگاه ها و چندزبانی می تواند در پروژه های آموزشی و فرهنگی موفیت آمیز باشد. این نشان می‌دهد که چطور میشود همبستگی ای ایجاد کرد که با کنجکاوی و اعتماد شناخته می شود و می‌توان در آن تعارض‌ها را با مهم شمردن تفاوت ها و تمرکز بر یادگیری از یکدیگر حل کرد.