برای سیاستهای مهاجرت اروپا مطابق با حقوق بشر در طول دوره همه گیری کرونا

بیانیه عمومی مشترک در مورد وضعیت مرزهایِ خارجی اتحادیه اروپا
تهیه شده توسط گروه های کاری مهاجرت و مردم شناسی عمومیِ
انجمن مردم شناسی آلمان (GAA)

در حالی که همه گیریِ کرونا و وضعیت بحرانی این روزها تمامِ توجه عموم مردم و رسانه ها را به سوی خود جلب کرده است، تنها زمزمه هایی از وضعیت بحرانی پناهجویان که در اردوگاه های پناهندگان یونان محصور شده اند، در حاشیه بحث های عمومی وجود دارد. با توجه به تعلیقِ توافق اتحادیه اروپا و ترکیه و باز شدن مرزها از سویِ دولت ترکیه، وضعیت تاثربرانگیزِ پناهجویان در این اردوگاه ها تشدید شده است. در دوره همه گیرشدنِ ویروس کرونا ما باید فاصله فیزیکی با دیگران را حفظ کنیم، اما این مانع از یادآوریِ ما نمی شود: سرنوشت پناهجویان در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و داخل اردوگاه های پناهندگی زندگیِ همه ما را تحت تأثیر قرار می دهد. نشان دادن همبستگی با آنها و تلاش برای پیداکردنِ راه حلی سیاسی مناسب برای حل این بحران در اردوگاه های پناهندگان در اروپا، همچنان یک امر ضروری است.
این شرایط نتیجهِ اقدامات سیاسی اروپا است. شلیک به پناهندگان، عملکرد خشونت آمیز پلیس مرزیِ یونان برای بازگرداندن پناهجویان، گروه های خودسری که به پناهندگان و حامیان آنها حمله می کنند، و یا زندانی کردن کسانی که با موفقیت از مرزها عبور می کنند، به هیچ وجه فاجعه بشری غیرقابلِ پیش بینی نیستند. این نتیجه اقدامات طولانی مدت پلیسِ مرزی است. امتناع برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از عدم اعطای پناهندگی به هیچ پناهنده ای بر این وضعیت وحشتناک می افزاید.
گفتمان هایی با تأكید بر ضرورت “بستنِ مرزهای” اتحادیه اروپا، یا پیش کشیدنِ بحثِ خطرات پیش بینی شده ی “مهاجرت غیرقانونی” به عنوان ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به اقداماتی بکار می روند كه باعث تضعیف و نقض چارچوبهای قانونی موجود می شود. به منظور «جلوگیری از ورود پناهجویان»، مرگ مهاجران در دریای مدیترانه جبرانِ خسارت محسوب می شود. توافق نامه ای که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ترکیه امضا کردند از نظر حاکمیت قانون و حقوق بشر توافق نامه ای بسیار سؤال برانگیز است که در آن از پناهندگان به عنوان اهرم سیاسی استفاده ابزاری می شود.
اتحادیه اروپا از بیرونی شدن کنترل مهاجرت بهره می برد وبه راحتی این واقعیت را می پذیرد که کشورهای ثالث به طور مداوم و بطور سیستماتیک حقوق بشر مهاجران را هنگام اجرای قوانینِ مرزی خود نقض می کنند. به جای تضمین روش های شفاف مهاجرت، اتحادیه اروپا مردم را در شرایط غیر انسانی در اردوگاه های پناهندگان و سایر نهادهای اسکان پناهندگان در داخل و خارج از مرزهای خود منزوی می کند. در جزایر اژه، این وضعیت منجر به ادامه شرایطی شده که ادعا می شود شرایطی گذرا است و این وضعیت نه تنها برای افرادی که در اردوگاه های شلوغ و لبریز از آدم محدود شده اند غیرقابل تحمل است، بلکه باعث ایجاد درگیری بین پناهندگان و مردم محلی نیز شده است.
ما خواهان اقدام سیاسی برای یک زندگی مشترک در جوامع مهاجرتی اروپا هستیم که حفاظت از جان همه انسان ها را در اولویت قرار دهد. ما از تمام کشورهایِ حاضر در اتحادیه اروپا می خواهیم تا به مسئولیت خود متعهد باشند و سریعاً وارد عمل شوند. ما به جمعِ کسانی که خواستار تخلیه پناهندگان از مناطق مهمِ جزایر اژه هستند، می پیوندیم. برای مقابله با شیوعِ کرونا باید اقداماتی هدفمند برای محافظت از این بخش از جمعیت اروپا (که به اساسی ترین حقوقشان دسترسی ندارند) انجام شود. همین حالا.
ما به عنوان اعضای کارگروه های مهاجرت و مردم شناسی عمومی انجمن مردم شناسی آلمان (GAA)، آشکارا در برابر نقض حقوق بشری که در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا اتفاق می افتد موضع می گیریم. مردم باید بتوانند در امنیت و در شرایطی که حقوق انسانی شان به رسمیت شناخته می شود از این مرزها عبور کنند. بسیاری از شهرداری ها در آلمان و اتریش تمایل خود را برای پناه دادن به افرادی که به دنبال حمایت هستند اعلام کرده اند. دولت ها باید دست ازنادیده گرفتن این درخواست ها بردارند. در عین حال، آنها باید سیاست های طولانی مدتی را اجرا کنند که فراتر از روش های اضطراری کوتاه مدت است، تا از عکس العملهای شدیدِ محدود کننده ای مانند مواردی که تابستان مهاجرت 2015 را رقم زد جلوگیری کنند. رویکردهای پرواز و مهاجرتِ اتخاذ شده توسط اتحادیه اروپا و کشورهای حاضردرآن دیگر قابل تحمل نیستند. در عین حال، حق افراد برای مهاجرت باید به عنوان حقی مستقل از ملیت شناخته شود و به آنها اعطا شود. بنابراین، باید سازوکاری اروپایی برای مهاجرت ایجاد شود. در نهایت، صدای پناهندگان، سازمان های مردم نهاد و دانشمندان مهاجرت باید در گفتگویی سازنده و لازم در مورد آینده جوامع مهاجرتیِ اروپا گنجانده شود.

by Abashi

10 آوریل 2020، امضا شده توسط:
گروه کاری مهاجرت از انجمن مردم شناسی آلمان
گروه کاری مردم شناسی عمومی انجمن مردم شناسی آلمان