برداشت هایی از نادین کروگر

Encounters_Magazine_2020-7
Encounters_Magazine_2020-2
Encounters_Magazine_2020-8
Encounters_Magazine_2020-11
Encounters_Magazine_2020-13
Encounters_Magazine_2020-16
Encounters_Magazine_2020-15
Encounters_Magazine_2020-14
Encounters_Magazine_2020-18
Encounters_Magazine_2020-19
Encounters_Magazine_2020-23
Encounters_Magazine_2020-25
Encounters_Magazine_2020-27
Encounters_Magazine_2020-28
Encounters_Magazine_2020-32
Encounters_Magazine_2020-37
Encounters_Magazine_2020-47
Encounters_Magazine_2020-49
Encounters_Magazine_2020-51
Encounters_Magazine_2020-53
Encounters_Magazine_2020-55
Encounters_Magazine_2020-58
Encounters_Magazine_2020-61
Encounters_Magazine_2020-66
Encounters_Magazine_2020-77
Encounters_Magazine_2020-80
Encounters_Magazine_2020-81
Encounters_Magazine_2020-103
Encounters_Magazine_2020-91
previous arrow
next arrow

Photos by Luiza Folegatti

پس از یک سالِ دیگر سرشار از کار صادقانه و همراه با ورکشاپ هایی هیجان انگیز، همکارانی فداکار و رویارویی هایی زیبا، بسیار هیجان زده هستیم تا تمامی این تلاش ها و رویدادها را در نسخه دوم مجله رویارویی ((Encounter گردآوردی و به شما عرضه کنیم.

در اول فوریه 2020 بار دیگر گرد هم آمدیم تا خبر این رویداد را پخش کنیم و نتیجه تلاش جمعی خود را در سرتاسر برلین توزیع کنیم. این روز، روزی پر از شادی، هیجان و از خود گذشتگی بود که آغازگر و بوجود آورندهِ پیش زمینه ذهنی لازم برای تمامی چیزهایی که از ماهها قبل برنامه ریزی کرده ایم بود. این پروژه نوعی بده و بستان بود. تلاشی متقابل برای ارائه دیدگاه و رویکردمان تا به امروز و دستمزد این تلاش صرف زمان از جانب شما و فیدبک های مثبت تان بود و به ما یادآوری کرد که ما چرا به انجام این پروژه علاقه مندیم.

امسال فرصت ویژه ای داشتیم که با دونده های آدیداس که همزمان شروع به کارآنها نیز بود همراهی کنیم. آنها کمکی بزرگ برای توزیع مجله ها به ما کردند و چهار گروهِ توزیع مجله که شامل اعضای تیم و داوطلبان بودند را به کمک آنها شکل دادیم. ما تقریباً 800 نسخه مجله توزیع کردیم، از کتابخانه توماس-دهلر در شونبرگ شروع کردیم و دوباره در محله وِدینگ به لیچسبورگ فوروم برگشتیم. حتی شرایط بَد آب و هوا نیز باعث نشد که انگیزه ما برای انجام این کار کم شود.

عصر آن روز را با قصه گویی زنده توسط پینار اوزتمیز و موسیقی دلربا آذربایجانی، فارسی و ترکی توسط گروه بیزلر* Bizler * جشن گرفتیم. این پایان فوق العاده ای بود برای یک روزِ فوق العاده.

در پایان از تمام کسانی که در این پروژه ما را یاری کردند تشکر می کنیم!