بهترین رویارویی: اکتبر 2019

مونیکا:

من با حسام درمیزگرد ورکشاپ رسانه ای رویارویی(Encounters) دیدار کردم. ما در مورد کارگاههای مختلفی که در آن شرکت کرده بودیم صحبت کردیم. حسام به من گفت که اکنون حدود شش ماه است که به صورت فشرده در حال یادگیری زبان آلمانی است، اما رشته تحصیلی اش در دانشگاه به زبان انگلیسی است و با همسرش نیز معمولا انگلیسی صحبت می کند.ما تا زمانی که دیگر اعضای گروه از راه برسند صحبت کوتاهی داشتیم و از دیدار با او بسیار خوشحال شدم.

حسام:

در آخرین میزگرد(Stammtisch) ، با Monika آشنا شدم. هر دوی ما زودتر از بقیه رسیده بودیم و هنوزکسی در آنجا نبود. ما درباره ی تجربیات مان در مجموعه ی رویارویی یا Encounters صحبت کردیم. مونیکا چیزهایی در مورد ورکشاپی که در آن شرکت داشت (زنان داستان های خود را از طریق عکاسی روایت می کنند) میگفت که بسیار جالب بود و در مورد آن بسیار هیجان زده بود.