بهترین رویارویی: مه 2019

والری و یوجی در 18 مه 2019 در جلسه آغازین ورکشاپ رسانه ای رویارویی دیدار کردند.

آیا در ماه ژوئن یا ژوئیه 2019 رویارویی یا ملاقات خاصی داشتید که بخواهید با ما در میان بگذارید؟

در این صورت یک تصویر و 2-3 جمله متن که توسط طرفین ماجرا نوشته شده است را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنید:

contact-english@encounter-blog.com

والری:

من بدون اینکه  بدانم چه چیزی در انتظارم است به اولین جلسه ورکشاپ رویارویی رفتم. با این حال، من انگیزه ای مشخصی در ذهنم داشتم: می خواستم با نویسندگان و داستان پردازانی که علاقه مند به همکاری با تصویرگران هستند دیدار داشته باشم، چون ایده ترکیب زبان و تصاویر برای من خیلی جذاب است. با وجود اینکه خیلی خجالتی هستم، داستانم را گفتم و بسیار هیجان زده شدم وقتی یوجی توضیح بیشتری در مورد آن از من خواست. ما شروع به صحبت در مورد انواع طراحی هایی که دوست داریم و انواع داستان هایی که او می نویسد کردیم و قرار شد با هم در تماس بمانیم و در کارگاه Medienwerkstatt که قرار بود در ماه ژوئن برای نویسندگان و نقاشان برگزار شود با هم حضور داشته باشیم.

یوجی:

در فضای پر انرژی ای که برای بیان و تبادل ایده ها وجود داشت، طبیعی بود که به یکباره خود را درحال گفت و گو با غریبه هایی که در اطرافتان بودند پیدا کنید، فکرهای متفاوت با هم تلاقی میکنند و هماهنگی بینشان ایجاد میشود. تجربه ای با ارزش بود.