بهترین رویارویی: نوامبر۲۰۱۹

هاما:

اولین باری که ایتیدال را دیدم در خیابان و در حال  فعالیت برای جنبش وگان بودم و بطور اتفاقی هفته گذشته او را دوباره در خانه یکی دیگر از دوستان ملاقات کردم. حالا او را بهتر و از نزدیک می شناسم و میتوانم بهتر مفهوم وگان را برایش توضیح دهم.

ایتیدال:

 من با هاما در الكساندرپلاتز آشنا شدم. او از من پرسید كه من عربی صحبت می كنم یا نه و بعد با من در مورد حقوق حیوانات صحبت کرد و اینکه چرا بهتر است كه وگان بشویم. من به او گفتم كه من عاشق حیوانات هستم و متوجه میشوم که چه می گوید اما گوشت نخوردن برای من خیلی سخت است ، چون من خیلی به خوردن گوشت عادت کرده ام و تمام خانواده ام گوشت می خورند. دومین بار که به طور اتفاقی در یک جلسه دیگر با هم دیدار داشتیم، گفتگو یمان را ادامه دادیم. “