ویدئویی برای راهنماییِ تازه واردان به آلمان – به ویژه ایرانیان.

 اثرِ: اعظم آقالویی آغمیونی

 زمانِ ورود به آلمان، مسائل كوچكی وجود دارد كه تازه واردان به آلمان با آن روبرو می شوند، که اغلب از نگاه دیگران مغفول می مانند. آگاهی از این چیزهای کوچک می تواند به اسکان و تلفیق راحت تر و سریعتر مهاجرین کمک کند.

پروژه ای برای درس دیزاینِ کاربر-محور در دانشگاه HMKW برلین