“رویارویی در حرکت – فیلم استاپ موشن”

شنبه، ۲۴ آوریل ۲۰۲۱، اولین نمایش آنلاین پروژه “رویارویی در حرکت – فیلم استاپ موشن” در کانال یوتیوب رویارویی برگزار شد.

برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در این ورکشاپ  بسیار هیجان‌زده بودند که می توانستند پروژه نهایی شان را با مخاطبان به اشتراک بگذارند. نمایش فیلم با استقبال و تشویق مخاطبان روبرو شد.

این فیلم شامل پنج قطعه کوتاه است که در ورکشاپ استاپ موشن از مجموعه ورکشاپ های رسانه ای رویارویی ها و با هدایت و آموزش اعظم آقالویی و حسن توکلی ساخته شده اند. هر فیلم کوتاه توسط یک شرکت کننده در ورکشاپ شکل گرفته و ساخته شده است. در کنار هم، این پروژه مشترک نگاهی الهام بخش و سرگرم کننده از دنیای استاپ موشن بوجود می آورد. در هربخش، یک تخم مرغ محور اصلی استاپ موشن است که داستان را شکل می دهد. او که برای روبرو شدن با افراد و اشیا مختلف به سفری فرستاده شده است، نهایتاً داستان خودش را تعریف می کند….

اگر می خواهید با اعظم و حسن در تماس باشید، لطفاً از طریق لینک و آدرس ایمیل آنها با آنها تماس بگیرید:

https://www.linkedin.com/in/azam-aghalouy-aghmiyouni-a601a576/tavakoly_0032@yahoo.com

ورکشاپ رسانه ای رویارویی ها شما را به دیدن فیلم استاپ موشن “رویارویی در حرکت” دعوت می کند: