شهرهای مهاجرت – Berlin

عکس‭ ‬از‭ ‬صدف‭ ‬فراهانی

“برلین‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬شهر‭ ‬باشد،‭ ‬تکه‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬جهان‭ ‬است‭.‬”‭ ( ‬جین‭ ‬پائول‭ (‬1763-1825‭) ‬شاعر‭ ‬آلمانی،‭ ‬نویسنده‭ ‬و‭ ‬متخصص‭ ‬علوم‭ ‬تربیتی‭)‬

مرکز‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬مطالعات‭ ‬سیاسی‭ ‬آلمان‭ ‬نوشت‭:‬”‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬12‭ ‬میلیون‭ ‬پناهنده‭ ‬آلمانی‭ ‬و‭ ‬مهاجران‭ ‬اجباری‭ ‬همچنین‭ ‬حدود‭ ‬ده‭ ‬تا‭ ‬دوازده‭ ‬میلیون‭ ‬“افراد‭ ‬تبعید‭ ‬شده”،‭ ‬کارگران‭ ‬اجباری‭ ‬و‭ ‬افراد‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬اردوگاه‭ ‬های‭ ‬کار‭ ‬اجباری‭ ‬می‭ ‬بایست‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬پایان‭ ‬جنگ‭ ‬جهانی‭ ‬دوم،‭ ‬وطن‭ ‬جدیدی‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬یافتند؛‭ ‬به‭ ‬عبارتی‭ ‬باید‭ ‬مجدد‭ ‬به‭ ‬تابعیت‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬می‭ ‬آمدند‭. ‬تا‭ ‬سال‭ ‬1950‭ ‬بخش‭ ‬اعظمی‭ ‬از‭ ‬تبعیدشدگان‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬خود‭ ‬بازگشتند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬شهر‭ ‬اوبرزی‭ (‬Übersee‭ ) ‬مهاجرت‭ ‬کردند‭. ‬همگرایی‭ ‬مهاجران‭ ‬اجباری‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬گسترده‭ ‬در‭ ‬آلمان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬که‭ ‬حالا‭ ‬دیگر‭ ‬نابود‭ ‬و‭ ‬کوچک‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬جمعیت‭ ‬بیشتری‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬جا‭ ‬داده‭ ‬بود،‭ ‬برعکس‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‭ ‬رسید‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬مسئله‭ ‬ای‭ ‬قابل‭ ‬حل‭ ‬باشد‭. ‬برلین‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬پایان‭ ‬جنگ‭ ‬جهانی‭ ‬دوم،‭ ‬تجربیات‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬پناهندگی‭ ‬و‭ ‬مهاجرت‭ ‬نداشت‭. ‬تاریخ‭ ‬این‭ ‬شهر‭ ‬برگرفته‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬های‭ ‬مهاجران‭ ‬خود‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬زمان‭ ‬قرون‭ ‬وسطی‭ ‬کلن‭ ‬و‭ ‬برلین‭ ‬شهرک‭ ‬های‭ ‬تجاری‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬رود‭ ‬اشپره‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬مرکز‭ ‬امروزی‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬مکانی‭ ‬برای‭ ‬رویارویی‭ ‬تجّار‭ ‬مختلف‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬1700‭ ‬اوگنوهای‭ ‬فرانسوی‭ ‬از‭ ‬فرانسه‭ ‬گریختند‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان،‭ ‬یک‭ ‬چهارم‭ ‬برلینی‭ ‬ها‭ ‬فرانسوی‭ ‬بود‭. ‬چهره‭ ‬امروز‭ ‬شهر‭ ‬برلین‭ ‬با‭ ‬3‭/‬7‭ ‬میلیون‭ ‬جمعیت،‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬مهاجران‭ ‬از‭ ‬کشورهایی‭ ‬مانند‭ ‬بوهم،‭ ‬لهستان،‭ ‬ترکیه،‭ ‬کردها،‭ ‬ایتالیا،‭ ‬یوگسلاوی،‭ ‬ایران،‭ ‬ویتنام،‭ ‬روسیه،‭ ‬فلسطین،‭ ‬لبنان‭ ‬و‭ ‬سوریه‭ ‬است‭( ‬تنها‭ ‬اگر‭ ‬فقط‭ ‬ملیت‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬نام‭ ‬ببریم‭). ‬برلین‭ ‬به‭ ‬مکانی‭ ‬امن‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬میهنی‭ ‬برای‭ ‬دانشجویان،‭ ‬هنرمندان،‭ ‬فعالان‭ ‬عرصه‭ ‬های‭ ‬مختلف،‭ ‬کارآفرینان‭ ‬و‭ ‬علاقه‭ ‬مندان‭ ‬به‭ ‬فرهنگ‭ ‬از‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬شهر‭ ‬دیدن‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬تاریخ‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬گسترش‭ ‬می‭ ‬دهند‭.‬

برای‭ ‬کسب‭ ‬اطلاعات‭ ‬بیشتر‭ ‬پیشنهاد‭ ‬ما‭: ‬کتاب‭ ‬برلینی‭ ‬جدید‭- ‬تاریخ‭ ‬مهاجرت‭ ‬در‭ ‬برلین‭ ‬از‭ ‬قرون‭ ‬وسطی‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬امروز،‭ ‬نویسنده‭: ‬توبیاس‭ ‬آلرس،‭ ‬سال‭ ‬2017،‭ ‬انتشارات‭: ‬Elsengold Verlag GmbH،‭ ‬برلین

http://www.bpb.de/themen/CNSEUC,1,0,Zwangswanderungen_nach_dem_Zweiten_Weltkrieg.html

Allers, T. 2017.Neuberliner – Migrationsgeschichte Berlins vom Mittelalter bis heute. Berlin: Elsengold Verlag GmbH.