قسمتی از مجموعه اینترنتی داستانهای محله (Kiezstory) نوشته شارلوته بوتریش، بروج آلماری، سوفی ارمن و ورکشاپ های رسانه ای رویارویی (Encounters)  برلین 2019

فیلم کوتاهِ “صدای متحرک” آزمایشی تجربی است در مورد چگونگی تأثیر صدا در درکی که  ما از محیط  اطراف و بدن در هنگامِ حرکت داریم.

داستانِ محله  Kiezstory)) محصولِ © ورکشاپ های رسانه ای رویاروییMedienwerkstatt Encounters

برلین مانند دیواری است از موزاییک که از تاریخ، مردم و مکانها ساخته شده که در مجموعه اینترنتیِ “Kiezstories” (= داستان های محله) نمایش داده می شود. شما می توانید زبانِ زیرنویسِ فیلم را از زبان های عربی، فارسی، آلمانی یا انگلیسی انتخاب کنید. با فرستادن فیلمِ خود برای ما یا با شرکت در یکی از کارگاههای فیلم ما، بخشی از مجموعه اینترنتیِ ما شوید. می توانید اطلاعات بیشتر در این مورد را در آدرس اینترنتیِ ما http://encounter-blog.com/ پیدا کنید

ورکشاپِ های رسانه ای رویارویی (Encounters) پروژه ای است که توسط کتابخانه عمومی تمپلهوف-شونبرگ با همکاری مؤسسه مائوئر پارک و بخشِ مردم شناسی اجتماعی و فرهنگی دانشگاه آزادی برلین Freie)) انجام می شود. بودجه  این مجموعه توسط بنیاد “hochdrei – تغییرِ کتابخانه های شهر” Kulturstiftung des Bundes (بنیاد فرهنگی فدرال آلمان) تأمین می شود.