Kiezstory 5 – فرشِ برلین – خیابان خاطره ای دارد

قسمتی از مجموعه اینترنتیِ داستان محله (Kiezstory)  اثری از کلاوس آبرومیت، آدرین بانسیو، سونام دِچِن و وُرکشاپ های رسانه ایِ رویارویی. برلین 2020

خیابان ها، جاده ها و پیاده روهایِ سنگی، نمادِ آرامش در فرهنگ غرب هستند، مانند فرش که در شرق نماد آرامش و آسایش است. ما معمولا آنها را مانند خدمتکارانی بی صدا شایسته توجه نمی دانیم. اما این فیلم این رویکرد را تغییر خواهد داد.

داستانِ محله  Kiezstory)) محصولِ © ورکشاپ های رسانه ای رویارویی Medienwerkstatt Encounters

برلین مانند دیواری است از موزاییک که از تاریخ، مردم و مکانها ساخته شده که در مجموعه اینترنتیِ “Kiezstories” (= داستان های محله) نمایش داده می شود. شما می توانید زبانِ زیرنویسِ فیلم را از زبان های عربی، فارسی، آلمانی یا انگلیسی انتخاب کنید. با فرستادن فیلمِ خود برای ما یا با شرکت در یکی از کارگاههای فیلم ما، بخشی از مجموعه اینترنتیِ ما شوید. می توانید اطلاعات بیشتر در این مورد را در آدرس اینترنتیِ ما http://encounter-blog.com/ پیدا کنید

ورکشاپِ های رسانه ای رویارویی (Encounters) پروژه ای است که توسط کتابخانه عمومی تمپلهوف-شونبرگ با همکاری مؤسسه مائوئر پارک و بخشِ مردم شناسی اجتماعی و فرهنگی دانشگاه آزادی برلین Freie)) انجام می شود. بودجه  این مجموعه توسط بنیاد “hochdrei – تغییرِ کتابخانه های شهر” Kulturstiftung des Bundes (بنیاد فرهنگی فدرال آلمان) تأمین می شود.