مجله رویارویی شماره ۳

ما خبرهای فوق العاده ای داریم: ورکشاپ رسانه ای رویارویی ها تصمیم دارد آخرین شماره مجله خود – مجله رویارویی شماره ۳ (۲۰۲۱) – و پایان پروژه ورکشاپ رسانه ای را با یک مهمانی مورخ  جمعه، ۶ آگوست ۲۰۲۱ جشن بگیرد. 

کی؟ ۶ آگوست ۲۰۲۱ از ساعت 15:00 تا 20:00 بعد از ظهر 

کجا؟ در مقابل Mittelpunktbibliothek Schöneberg/Theodor-Heuss-Bibliothek (Hauptstraße 40, 10827 Berlin). در این بین، ما توزیع مجله را در Tempelhofer Feld و Volkspark Schöneberg انجام خواهیم داد. با ما همراه باشید! و صفحه فیس بوک ما را برای خبر های تازه چک کنید. 

از ساعت ۱۸:۳۰ همه ما برای برنامه عصر دوباره مقابل کتابخانه جمع خواهیم شد. 

چه؟ موسیقی توسط صادق دموکراتوز(Sadek Democrattoz)، نوشیدنی، شعرخوانی، سوپرایزها و رویارویی های خوشحال کننده! 

امیدواریم بزودی شما را ببینیم! 

ضمیمه: بهتر است با دوچرخه بیایید.