محلهِ من فریدناو((Friedenau
یک قسمت از داستانِ محله  Kiezstory)) نوشته شده توسط لو رودریان و ورکشاپ های رسانه ای
رویارویی (Encounters). برلین 2019

لو درمحلهِ فریدِناو زندگی می کند و مکان های مورد علاقه و سرشار از زندگیِ روتینِ خود را در محله یا  خود دارد. در مسیرِ مدرسه، او هر روز از کنارِ گروهی از مردانِ بی خانمان عبور می کند. یک روز او تصمیم می گیرد با آنها صحبت کند وآنها را بیشتر بشناسد. وی در این فیلم می خواهد بفهمد که این مردان روزهای خود را چگونه می گذرانند، چه می بینند و چه فکر می کنند و اینکه یک بی خانمان از اینکه در این محله بدون خانه است چه حسی دارد.
داستانِ محله  Kiezstory)) محصولِ © ورکشاپ های رسانه ای رویاروییMedienwerkstatt Encounters
برلین مانند دیواری است از موزاییک که از تاریخ، مردم و مکانها ساخته شده که در مجموعه اینترنتیِ “Kiezstories” (= داستان های محله) نمایش داده می شود. شما می توانید زبانِ زیرنویسِ فیلم را از زبان های عربی، فارسی، آلمانی یا انگلیسی انتخاب کنید. با فرستادن فیلمِ خود برای ما یا با شرکت در یکی از کارگاههای فیلم ما، بخشی از مجموعه اینترنتیِ ما شوید. می توانید اطلاعات بیشتر در این مورد را در آدرس اینترنتیِ ما http://encounter-blog.com/ پیدا کنید
ورکشاپِ های رسانه ای رویارویی (Encounters) پروژه ای است که توسط کتابخانه عمومی تمپلهوف-شونبرگ با همکاری مؤسسه مائوئر پارک و بخشِ مردم شناسی اجتماعی و فرهنگی دانشگاه آزادی برلین Freie)) انجام می شود. بودجه  این مجموعه توسط بنیاد “hochdrei – تغییرِ کتابخانه های شهر” Kulturstiftung des Bundes (بنیاد فرهنگی فدرال آلمان) تأمین می شود.