مردسالاری مواظبِ شما است

سابرینا ماینز

مردسالاری مواظبِ شما است
بهشتِ سانسور شده
اپیلاسیونِ بیکینی – وَکسِ صورتی
نوک سینه های پنهان

این پروژه در ورکشاپ های رسانه های رویارویی (Encounters) تهیه شده است: “زنان داستان های خود را از طریق عکاسی روایت می کنند” آثارِ لوئیزا فولگاتی و اینا شبلر ، 2019