ورکشاپِ عکاسی در موردِ رهبری زنان

در این ورکشاپِ 4 روزه عکاسی، مجموعه ای از پرتره های زنانِ رهبر در جهان خلق خواهیم کرد. همزمان با بررسیِ آثارِزنانِ عکاس و رهبران زنِ دنیا، تکنیک های قصه گویی تصویری را نیز با تمرین هایی کاربردیتجربه کرده و می آموزیم. در طول ورکشاپ، شرکت کنندگان پروژه شخصی خود را شکل می دهند و نهایتا آن را در یک نمایشگاه گروهی ارائه می دهند.

اطلاعات:

• حضور در این ورکشاپ رایگان است.

• از حضور تمام بانوانِ بالای 18 سال استقبال می شود.

• دوربین یا تلفن همراهِ خود را همراه بیاورید.

• نیازی به دانش قبلی در زمینه عکاسی نیست.

• زبانهای اصلی ورکشاپ آلمانی و انگلیسی است.

تاریخ ، زمان ، مکان:

شنبه 10 و 17 اکتبر

گروه 1 (6 نفر) از ساعت 11:00 تا 13:00 بعد از ظهر

گروه 2 (6 نفر) از ساعت 13:30 تا 15:30

اتاق کنفرانس (طبقه 1)

Mittelpunktbibliothek Schöneberg

“Theodor-Heuss-Bibliothek”

Hauptstr. 40

10827 Berlin

شنبه 24 و 31 اکتبر از ساعت 11:00 تا 13:00 بصورت آنلاین.

برگزارکنندگانِ وُرکشاپ: لوئیزا فولگاتی و اینا شبرلر

برای ثبت نام ، قبل از 5 اکتبر 2020 درخواست خود را به آدرس ایمیلِ: contact-english@encounter-blog.com بفرستید.