وُرکشاپِ “هیولای شما چه اندازه ای است؟”

در طی یک وُرکشاپِ دو ساعته با عنوان “هیولای شما چه اندازه ای است؟”، کودکانِ بین 6 تا 10 سال کلاژهایرنگارنگی در کتابخانه عمومی Tempelhof Schöneberg خلق کردند.

پس از معرفیِ این تکنیک(کُلاژ) برای بچه ها، آنها قوه تخیل خود را برایِ خلقِ کلاژ (که برای بعضی ها اولین بارشانبود) ، به پرواز در آوردند – و در روند این کار بسیار لذت بردند. نتیجه این وُرکشاپ یک سِری تصاویر خارق العاده از هیولاها است. در مرحله بعد ، کودکان با هیولاهای خود مصاحبه کردند تا از جزئیاتی مانند نام و قدرتهای ماورالطبیعه هیولای خود مطلع شوند.

در تاریخ 26 سپتامبر 2020 ، کلاژها برای Familiennacht (شبی طولانی با خانواده ها) در کتابخانه مرکزیSchöneberg (“Theodor-Heuss Bibliothek”) به نمایش درآمد. بازدیدکنندگان می توانند از 8 تصویر از هیولاهابا ویژگی های خارق العاده شان دیدن کنند – بعضی 15 چشم دارند، بعضی دیگر آب تُف می کنند و بعضی با موهای شانبه هیولاهای دیگر ضربه میزنند.

این نمایشگاه در بخشِ کودکانِ کتابخانه واقع شده است، و می توانید در ساعات کاری معمول از آنجا بازدید کنید.

آلیسا رِتِر، 7 ساله

1. اسمِ هیولای شما چیست؟

تونی

2. هیولای شما چه کار می کند؟

خوابهای قشنگ برای بچه ها می آورد و غذای مورد علاقه اش پیتزا است.

3. هیولای شما چه قدرتهای خارق العاده ای دارد؟

او خوابهای خوب را برایکودکان می آورد.

4. کجا زندگی می کند و خانه اش شبیه چیست؟

زیر تخت بچه هایِکوچک زندگی می کند و همه جایِ خانه است.

آنیندیتا باگچی، 7 ساله 

1. اسمِ هیولای شما چیست؟

هیلدا، کالی، اُوا، مَک

2. هیولای شما چه کار می کند؟

پرواز می کنند و باعث می شوند مردم خوابهای بد و کابوس ببینند.

3. هیولای شما چه قدرتهای خارق العاده ای دارد؟

می توانند باعث کابوس دیدنِ مردم شوند، می توانند پرواز کنند، می توانند در تاریکی بدرخشند و موهایی رها دارند.

4. کجا زندگی می کند و خانه اش شبیه چیست؟

آنها درغاری رنگارنگ دریک کوهستانِ مخفی در باغی از رنگین کمان روی زمین زندگی می کنند.

آنوی بیانگری، 7 ساله

1. اسمِ هیولای شما چیست؟

لونا

2. هیولای شما چه کار می کند؟

به مردم کمک می کند و به ماه نگاه کردن را دوست دارد.

3. هیولای شما چه قدرتهای خارق العاده ای دارد؟

می تواند پرواز کند، خیلی سریع بدود و در چهار بعد ببیند.

4. کجا زندگی می کند و خانه اش شبیه چیست؟

در کوهی روی زمین زندگی می کند.

امیلیا مورتلوک، 7 ساله

1. اسمِ هیولای شما چیست؟

لیلی

2. هیولای شما چه کار می کند؟

با موهایش هیولا ها را گیر می اندازد.

3. هیولای شما چه قدرتهای خارق العاده ای دارد؟

می تواند از دیوارها عبور کند و بوی بسیار خوبی می دهد.

4. کجا زندگی می کند و خانه اش شبیه چیست؟

در زیرِ زمینِ دهانه ای در روی کُره ماه زندگی می کند.

لِنا راتگِبِر، 6 ساله

1. اسمِ هیولای شما چیست؟

فابیو

2. هیولای شما چه کار می کند؟

هیولای من دوست دارد روی دیوار نقاشی بکشد و شنا کردن را هم دوست دارد.

3. هیولای شما چه قدرتهای خارق العاده ای دارد؟

او می تواند آب را به یخ، آتش را به گدازه و صاعقه را به نور تبدیل کند و می تواند پرواز کند.

4. کجا زندگی می کند و خانه اش شبیه چیست؟

او در یک کوهستانِ جنگلی و پُرشیب در عطارد زندگی می کند. خانه او از گدازه و تختخوابش از دندان کوسه ساخته شده است.

لینو ماریون، 7 ساله

1. اسمِ هیولای شما چیست؟

ماکسی

2. هیولای شما چه کار می کند؟

او به دنبال گوشت است.

3. هیولای شما چه قدرتهای خارق العاده ای دارد؟

می تواند پرواز کند، رعد و برق بزند و مثل باران ببارد.

4. کجا زندگی می کند و خانه اش شبیه چیست؟

با خانواده اش در کوهستانی در مریخ زندگی می کند.

لوسیا لایز-شراگه، 7 ساله

1. اسمِ هیولای شما چیست؟

اسپارکلِس

2. هیولای شما چه کار می کند؟

اسپارکلِس می تواند از آلمان به قطب شمال پرواز کند.

3. هیولای شما چه قدرتهای خارق العاده ای دارد؟

می تواند با 15 چشم خود لیزر شلیک کند و ذهن مردم را بخواند.

4. کجا زندگی می کند و خانه اش شبیه چیست؟

قطب جنوب. خانه اش از یخ ساخته شده اما در داخل همه چیز زیبا و خشک و رنگارنگ است.

میلوس نارا استودولکا، 7 ساله

1. اسمِ هیولای شما چیست؟

گولی مولی دولی

2. هیولای شما چه کار می کند؟

او اغلب در غار خود منتظر می ماند تا یک مهاجم بیاید.

3. هیولای شما چه قدرتهای خارق العاده ای دارد؟

می تواند کِش بیاید و بسیار بزرگ شود و با این کار می تواند حیوانات بزرگتر را به دام بیاندازد.

4. کجا زندگی می کند و خانه اش شبیه چیست؟

او کاملاً پنهانی درغاری درتنگه ای کوهستانی زندگی می کند.