ویرانه، قدیمی و جدید

نوشته آنا ننادوویچ

درهای تان را با لگد می شکنند،

با خشونت تکه تکه تان را از بین می برند،

تا زمانی که لخت و تسلیم شوی.

شرمگینانه نگاهشان را می دزدند،

از گوشه چشم برهنگی تان را می بینند،

و به آرامی فراموش تان می کنند.

تو اما، فراموش نمی کنی، سعی می کنی، اما باز هم نمی توانی.

گرچه ، فراموش نکردن برابر با توقف نیست.

تو در برهنگی خود نمی مانی،

تو در تلاشِ اصلاح و پیوندی،

با حس جدیدی که تو را احاطه کرده.

بی چشم پوشی از گذشتهِ ات، بی انکارِ آینده ات.

به آرامی، نا خودآگاه، از درون التیام می یابی،

رشد می کنی و به چیزی نو تبدیل می شوی،

که آنها تحسین و تمجید می کنند،

گناه شان و زخمها یت را فراموش می کنند.

تو اما ، فراموش نمی کنی،

با غرور زخمهای بهبود یافته ات را نشان می دهی

از گذشته در حال تا آینده.

مکانِ عکس ها از چپ به راست: پاکراس / کرواسی؛ برلین، آلمان؛ برلین، آلمان؛ منچستر / انگلیس

این پروژه در ورکشاپِ رسانه ای رویارویی (Encounters) تهیه شده است: “زنان داستان های خود را از طریق عکاسی روایت میکنند” نوشته لوئیزا فولگاتی و اینا شبلر.