پروژه های جدیدِ رویارویی – جلسه آغازین ورکشاپ های رسانه ای رویارویی در سال 2020 نویسنده: سارا فیچنر، ترجمه از زبان انگلیسی توسط مینا آقالویی

الهام گرفتن و تبادل نظر، ایده های جدید، خلاقیت، حالِ خوب، خوشگذراندن، ارتباط و همکاری داشتن- اینها تنها تعداد اندکی از کلمات کلیدی هستند که پس از رفتنِ شرکت کنندگانِ ورکشاپِ آغازینِ رویارویی در اتاقِ محل برگزاری ورکشاپ در کتابخانه Mittelpunktbibliothek  در شونِبرگ-برلین باقی مانده بودند. برای شرکت کنندگانِ این ورکشاپ در تاریخ 7 مارس 2020، اینها عباراتی بودند که ماهیت ورکشاپ را بیان می کردند، عباراتی که تجربیات شخصی آنها را شکل می داد. این کلمات کلیدی به جای محدود ماندن در کاغذ فلیپچارت، حضوری محسوس در طول ورکشاپ داشتند – و به امید حرکتی رو به جلو در هوا معلق می مانند – پس از دوره همه گیری ویروس کرونا.

در این ورکشاپ 17شرکت کننده حضور داشتند که شامل افرادی کاملا تازه وارد و چهره هایی آشنا از شبکه رویارویی بودند. برای بعضی ها، که آخرین بار در آن سوی دنیا یکدیگر را ملاقات کرده بودند و سپس دیگر راه های تماسشان قطع شده بود و تماسی نداشتند، این یک دیدار دوباره و غیرمنتظره بود (که ورکشاپ های رسانه ای رویارویی آن را فراهم کرد?). نقطه اشتراک همه شرکت کنندگان علاقه شان به کار خلاقانه با دیگران و داستان گویی از طریق رسانه های مختلف بود.

بعضی برای بیان و توسعه ایده ورکشاپِ خود(رویداد یا مجموعه گفتگو که قابل اجرا در قالب کاری ورکشاپ های رویارویی است) در این کارگاه حضور پیدا کرده بودند. سایرشرکت کنندگان به این فرآیند توسعه پیوستند، انتقادات و پیشنهادهای خود را ارائه دادند، تجربه فنی خودشان را به اشتراک گذاشتند، حمایت خود را از اجرای عملی این ایده ها بیان کردند و – مهمتر از همه به نظر من – نظرات مثبت خیلی زیادی ارائه دادند!

و به این ترتیب زمان به سرعت گذشت: گروههایی تشکیل و دوباره شکل گرفتند و فکرهای خود را در میان سروصدای فنجان های قهوه و نوشتن قلمها روی کاغذ به پرواز در آوردند. همانطور که زبانهای متفاوت با هم درآمیخته و در هم تنیده بودند، مشکلات شناسایی و راه حلهایی ارائه شد. در پایان، برنامه های جدید پروژه های رویارویی ارائه شدند.

ورکشاپی در زمینه باغبانی شهری که برای ماه آوریل برنامه ریزی شده بود اما در حال حاضر به تعویق افتاده است و در باغ های کتابخانه در مارینفلد و تمپلهوف برگزار خواهد شد. برنامه اجرای بسیار جالبِ “رویاروییِ ساعتِ خواندنِ غیر قابل فهم” در تاریخ 30 آوریل در شنوبرگ. یک پروژه پادکست که ارائه ای است از گروهی از فعالان تُرکِ همجنسگرای ساکنِ برلین. یک ورکشاپِ پرفورمنس(هنر اجرایی) برای ماه اگوست با عنوان “اعتماد به بدنتان” و همچنین انجمن یا فورومِ گفتگویِ تابوها، که با بخش های جدید و انگیزشی، برنامه ریزی شده است.

ما نسبت به اتفاقاتِ پیشِ رو کنجکاو و هیجان زده هستیم- به هر حال، این تازه شروعِ کار بود!

با توجه به وضعیتِ قرنطینه فعلی، همه ما مشتاقانه منتظر بسیاری از پروژه های آینده هستیم که پس از این دوره در انتظار ما است.

این ورکشاپ با شبکه ای از افراد مانند نخهای پشمیِ درهم تنیده به پایان رسید، و رشته های هر فرد نمایانگر ارتباطات گذشته، حال و آینده بین افراد شرکت کننده است. (دقت کنید: دفعه بعد، روی نخِ بهتری سرمایه گذاری کنید. منابعِ بهتر باعث تقویتِ شبکه می شوند. با این حال سروکله زدن با مشکلات و گره ها نیزنیاز به صبر و تمرین دارد – دقیقا مثلِ زندگی واقعی).