چگونه کرونا بر محله و زندگی شما تأثیر می گذارد

سال 2020 به عنوان سالی از تغییرات شگرف برای میلیاردها نفر به یادگار خواهد ماند. هیچ توصیفی به اندازه کافی بزرگ به نظر نمی رسد که بتواند چالش سیاسی-اجتماعی و فرهنگی جامعه جهانی را توصیف کند.

تصمیمات دولت تأثیر عمیقی بر زندگی مردمی که باید با “شرایط عادی جدید” کنار بیایند، دارد.

افرادی که در فضاهای فرهنگی اجتماعی کار می کنند چه می گویند؟ فیلمی درباره یک رستوران و صاحب یک باشگاه جاز، یک مددکار اجتماعی و یک موزیسین که سعی در برگرداندن زندگی به یک تئاتر متروکه دارند.

داستانِ محله  Kiezstory)) محصولِ © ورکشاپ های رسانه ای رویارویی Medienwerkstatt Encounters

برلین مانند دیواری است از موزاییک که از تاریخ، مردم و مکانها ساخته شده که در مجموعه اینترنتیِ “Kiezstories” (= داستان های محله) نمایش داده می شود. شما می توانید زبانِ زیرنویسِ فیلم را از زبان های عربی، فارسی، آلمانی یا انگلیسی انتخاب کنید. با فرستادن فیلمِ خود برای ما یا با شرکت در یکی از کارگاههای فیلم ما، بخشی از مجموعه اینترنتیِ ما شوید. می توانید اطلاعات بیشتر در این مورد را در آدرس اینترنتیِ ما http://encounter-blog.com/ پیدا کنید

ورکشاپِ های رسانه ای رویارویی (Encounters) پروژه ای است که توسط کتابخانه عمومی تمپلهوف-شونبرگ با همکاری مؤسسه مائوئر پارک و بخشِ مردم شناسی اجتماعی و فرهنگی دانشگاه آزادی برلین Freie)) انجام می شود. بودجه  این مجموعه توسط بنیاد “hochdrei – تغییرِ کتابخانه های شهر” Kulturstiftung des Bundes (بنیاد فرهنگی فدرال آلمان) تأمین می شود.