گفتگوی اینترنتیِ سوررئالیستی رویارویی ((Encounters

نوشته آندریا کوکو

گفتگوی اینترنتیِ سورئالیستی Encounters نوعی آزمایشِ ارتباط کلامی است که بین زبانها و مردم اتفاق می افتد و ازعِلم معناشناسی فراتر می رود. این فعالیت از ایده “exquisite corpse” شروع می شود، (نوعی بازیِ کلمات سورئالیستی که در آن شرکت کنندگان باید متن را ادامه دهند بدون اینکه بدانند مشارکت کننده قبلی چه چیزی نوشته است)، و سپس این ایده بیشتر توسعه داده می شود، هر یک از شرکت کنندگان پیامی دریافت می کنند که زبانش را نمی فهمند و به زبان مادری شان به آن پاسخ می دهند.

از هر شرکت کننده خواسته شد تا به زبان مادری شان به هر شکلی که دوست دارند پاسخ دهد. پیام های حاصله تبدیل به ترکیبی از واکنش های بسیار هیجان انگیز و التقاطی شدند که هر کدام، فراز و فرود، ریتم و ویژگی های خاصِ صوتی آن زبان را نشان می دهند. تشخیصِ ارتباطِ بین هر جفت پیام و پاسخ بعضی اوقات دشوار بود که با تکرار و شنیده شدن مکرر این ارتباط واضح تر می شد. 

این برنامه در اوج همه گیری بیماری کرونا در برلین انجام شد که از طرفی مدیریت آن را دشوارتر می کرد، اما از سوی دیگر آن را به تمرینی غیر منتظره برای تعاملات آنلاین تبدیل کرد – در زمانی که سوالاتی در موردِ نزدیکی، ارتباط و تماسِ انسانی، اجباری و اجتناب ناپذیر است.

به عنوان مقدمه و تیزری برای پروژه اجراییِ ساعتِ کتابخوانیِ غیر قابل درکِ مجموعه رویارویی

( The Encounters Incomprehensible Reading Hour)، که امیدوارم به زودی برگزار شود، گفتگوی اینترنتی سوررئالیستی می تواند تمرین شنیداریِ جذابی باشد – حداقل برای من، که به کلیه مطالب ارائه شده دسترسی داشتم و همچنین امکانِ ساختِ مجموعه ترکیبی از همه این زبانهای زیبا را داشتم تمرینِ جالبی بود.

با تشکر ویژه از بُروج، لورا، زِنیا، مجتبی، یانیس، الکساندرا، مهتاب، رِئکا و زینب برای اجرای این بازی. نتیجه این بازی را می توانید در اینجا بشنوید:

صفحه وبسایتِ آندریا را ببینید: andreicucu.com