یلم به عنوان واسطه ای برای تقابل: یافتن انسان در”human.mensch) “انسان.انسان).

تصور معنای فرار از آزار و اذیت، گرسنگی، مرگ و رنج برای بسیاری دشوار است. به همین دلیل صحبت در مورد آن اهمیتی دو چندان پیدا میکند. فیلم کوتاه “human.mensch) “انسان.انسان) تلاش می کند با گفتگو درباره رنج، بودن، و امید، به این تجربیات نزدیک شود. این پروژه یکی از چهار پروژه فیلمی است که در طی سه ماه با همکاری پناهندگانی * از Brück در براندنبورگ و شرکت کنندگان آلمانی شکل گرفته است. بنیاد همکاری با آفریقا «Afrika mit Partnerschaft Stiftung The V.e «پروژه «به من بگویید که شما چه کسی هستید و چه کسی خواهید بود.» را با حمایت مالی وزارت کار، امور اجتماعی، بهداشت، زنان و خانواده (MASFG (و Brandenburg Bündnis به راه انداخت. از اکتبر تا دسامبر 2016 ،چهار تیم متشکل از پناهندگان سوری، افغانی، پاکستانی و ایرانی با شرکت کنندگانی * از آلمان و سرپرست های پروژه های دانشجویی * روی این پروژه کار، و این چهار فیلم کوتاه را تهیه و ضبط کردند. محتوا و طراحی به طور کامل در دست گروه های مجزا بود. در نهایت، تنها این فیلم ها نبودند که تقابل بین مخاطبان * و سخنرانان * ایجاد کردند، بلکه همچنین خود پروژه: همکاری نزدیک بین آنها به درکی عمیق تر و متقابل انجامید، روابط دوستانه گسترش یافت، و ترس متقابل از برقراری ارتباط به تدریج ناپدید شد. “human.Mensch “با کارگردانی جولیا Baumann داستان های پشت پرده ی یک تقابل و پشت پرواز و ورود را بازگو می کند، و به رغم همه چیز، فقط یک داستان را: داستان انسان بودن. (اطلاعات بیشتر:(http://wirmachendas.jetzt/wenn-alles-ploetzlich-ganz-nah-ist-ein-filmischer-dialog/, www.ibbis.de