Kiezstory 10 – معنای زندگی

در ورکشاپ معنای زندگی ما به دنبال ارتباط بین ملاحظات فلسفی و اجراهای هنری سینمایی بودیم. پس از مقدمه ای در زمینه افکار فلسفی، سه گروه دور هم جمع شدند، به سوالات مهم زندگی اندیشیده و فیلمبرداری را آغاز کردند.

یک فیلم کوتاه با سه فصل در این روند خلق شد.

سایه

داستان محله (Kiezstory) توسط بروج آل عماری، ایدیل دنیز آکار، پاتریسیا کومور و ورکشاپ رسانه ای رویارویی. برلین ۲۰۲۱.

این فیلم بیانگر افکار ما در مورد روح است که سبکی روح را با سبکی سایه به تصویر می کشد. ما می خواستیم یک آگاهی دائمی از لحظه حال را از طریق ریتم آرام کلمات و نَفَس های عمیق خلق کنیم، همانطور که از فلسفه های مختلف، مانند صوفیسم الهام گرفته ایم. نَفَس، یک عنصر اصلی در فیلم است، که یک نقش حیاتی در نظریه های متعدد در درک روح دارد (“نَفْس” به معنای نَفَس و روح در زبان عربی است). همانطور که در کتاب “صوفیسم: راهنمای مبتدی” ذکر شده است: صوفیان ” فرقه نَفَس ” نامیده می شوند زیرا آنها همواره با آگاهی کامل از منحصر به فرد بودن روح در هر نَفَس و هر لحظه زندگی می کنند.

باغ  کامنیوس

داستان محله (Kiezstory)  توسط سارا فیچنر، لوسی پائول، زو پائول و ورکشاپ رسانه ای رویارویی ها. برلین ۲۰۲۱

مقاله-فیلم کوتاه باغ  کامنیوس شما را به سفر می برد. سفر تجربه کردن، حس کردن و زیر سوال بردن مسیر زندگی، که در معماری باغی یک باغ عمومی در برلین نویکلن نماپردازی شده و الهام گرفته از فیلسوف، آموزگار و دین شناس چک، یوهان آموس کامنیوس است. (رجوع کنید به: https://comenius-garten.de/).

باغ با ما صحبت می کند. او ما را به سمت سوالاتی سوق می دهد که در درون ما ماندگار است. سوالاتی که بر بشریت تأثیر می گذارد.

چشم ها را باید شست

داستان محله (Kiezstory) اثری از زوزانا کریستا، تانیا موگرله، س. مجتبی پروانه جلیلی، استل رینیر و ورکشاپ های رسانه ای رویارویی ها(Encounters). برلین۲۰۲۱

با ما قدم بزنید. ببینید کفش های این غریبه ها شما را به کجا می برند. چه حسی زمین موقع قدم زدن ما ممکن است داشته باشد؟ آن مردمی که در دنیای پیرامون شان اثر می گذارند  چه کسانی هستند؟ چشم ها را باید شست. زندگی شنا کردن در زمان حال است.

این فیلم درباره چهار نفر با زمینه ها و دیدگاه های مختلفی در مورد زندگی است. درباره ی حسی است که گاهی آنها ممکن است در یک نگاه به چیزی داشته باشند، مثلا در حالی که در پارک راه می روند و به کفش های خود، که قدم به قدم حرکت می کند، نگاه می کنند.

داستان های محله (Kiezstories) محصولِ  ©ورکشاپ های رسانه ای رویارویی (Medienwerkstatt Encounters)

برلین مانند دیواری است از موزاییک که از تاریخ، مردم و مکانها ساخته شده که در مجموعه اینترنتیِ “Kiezstories” (= داستان های محله) نمایش داده می شود. شما می توانید زبانِ زیرنویسِ فیلم را از زبان های عربی، فارسی، آلمانی یا انگلیسی انتخاب کنید. با فرستادن فیلمِ خود برای ما یا با شرکت در یکی از کارگاههای فیلم ما، بخشی از مجموعه اینترنتیِ ما شوید. می توانید اطلاعات بیشتر در این مورد را در آدرس اینترنتیِ ما http://encounter-blog.com/ پیدا کنید.

ورکشاپِ های رسانه ای رویارویی (Encounters) پروژه ای است که توسط کتابخانه عمومی تمپلهوف-شونبرگ با همکاری مؤسسه مائوئر پارک و بخشِ مردم شناسی اجتماعی و فرهنگی دانشگاه آزاد برلین (Freie) انجام می شود. بودجه  این مجموعه توسط بنیاد “hochdrei – تغییرِ کتابخانه های شهر” Kulturstiftung des Bundes (بنیاد فرهنگی فدرال آلمان) تأمین می شود.