انجمنِ باغبانی: تنها اما درکنارهم!

در آوریل 2020 اولین ورکشاپِ باغبانی شهری که محصولِ ورکشاپ های رسانه ای رویارویی (Encounters)  بود در باغ های کتابخانه Marienfelde و Tempelhof برگزار شد.

از آنجایی که افرادِ مجموعه باغبانی در حال حاضرنمی توانند برای برنامه ریزی برای باغ های جدید مجموعه و حفرِ و بسترسازیِ زمین و کاشتِ گیاهان دیداری تازه داشته باشند، ما از همه دعوت می کنیم تا در بالکن، تراس یا کنار پنجره شان کاشتن گیاهان را شروع کنند.

 تجربه کردن آزاد است – اگر هیچ  نوع دانه یا تخم گل و گیاهی در دسترس ندارید (تخمِ گل، گیاهان، سبزیجات)، داخلِ کابینتِ آشپزخانه تان جستجو کنید و لوبیا، عدس، تخم کدو یا سیب زمینی قدیمی که دارید را درونِ خاک قرار دهید. سپس همه با هم در وبلاگ و در شبکه های اجتماعیِ ورکشاپ های رسانه ای رویارویی (Encounters) میبینیم که چگونه گیاهِ سبز شروع به جوانه زدن میکند:

در فیس بوک: https://www.facebook.com/EncounterBegegnung/

اینستاگرام: https://www.instagram.com/medienwerkstattencounters/

و https://www.encounter-blog.com

به محض این که مقررات اجازه این کار را به ما بدهد، ما گیاهان را به باغ های کتابخانه می بَریم، باغچه ای زیبا آنجا درست می کنیم و اجتماعی رو در رو را پس از بحرانِ کرونا جشن می گیریم.

عکس های خود را به آدرس: contact-english@encounter-blog.com ارسال کنید

لینک مشابه: https://www.encounter-blog.com/fa/gardening-community-alone-and-yet-together/

پروژه ای از ورکشاپ هایِ رسانه ای رویارویی  (Encounters)با همراهیِ soulgardenberlin