خوابیدن با عروسک بغل کردنی ـ فیلم

نادیا گراگرت -کلیر 

به عنوان یک پروژه همکاری از کتابخانه شهری Tempelhof-Schöneberg ، کارگاه رسانه ای رویارویی به تجهیزات حرفه ای عکس، فیلم و صدا دسترسی دارد. کارمندان کتابخانه شهری Tempelhof-Schöneberg درخواست یک ورکشاپ کرند که به آنها چگونه استفاده کردن از این تجهیزات در طولانی مدت آموزش داده شود. ایده یک پروژه به سرعت توسعه یافت: ” خوابیدن با عروسک بغل کردنی ـ  فیلم “. 

خوابیدن با عروسک بغل کردنی محصولی از گروه کودکان است که محبوبیت زیادی پیدا کرد و طی شب خانوادگی ۲۰۲۰ به مخاطبان زیادی ارائه شد. 

گرداننده ورکشاپ اینا شبرلر ابتدا مقدماتی در مورد اصول عکاسی و فیلم ارائه داد، و تمرینات با نور استودیو و میکروفون های مختلف را هدایت کرد. شرکت کنندگان با هم فیلمنامه خود را تهیه کردند. در طی روزهای بعد آنها به طور مشترک فیلم، عکس و صدای ضبط شده تولید کردند و نحوه مرتب کردن آنها را با یک برنامه ویرایش آموختند. نتیجه را می توان در اینجا مشاهده کرد: