(!Give me your hand)دستت را به من بده

ترانه‌‌ی «دستت را به من بده» Give me your hand که به مساله‌ی نژادپرستی در قبال مهاجرین در الجزیره می‌پردازد، در این کشور جنجال‌برانگیز شده است. به همین دلیل با صادق، خالق این ترانه، گفتگویی داشتم تا نظرش را در اینباره جویا شوم و از او خواستم تا برایم پیام مستتر در این ترانه را شرح دهد.

لیلاس: قبل از هر چیز خودت را مفید و مختصر معرفی کن.

صادق: من یک هنرمند الجزایری هستم. نقاش و خواننده‌ام و گروه موسیقی دموکراتوز را پایه‌گذاری کردم. با همین گروه این ترانه [ دستت را به من بده] و ترانه‌های دیگری را ساختیم و اجرا کردیم.

چرا این ترانه تا این حد سروصدا به پا کرد؟

این ترانه و ویدیوکلیپ آن به مساله‌ی نژادپرستی در مقابل مهاجرین سیاه‌پوستی می‌پردازد که از کشورهای خود گریخته‌اند و برای کار یا تحصیل به الجزایر آمده‌اند یا می‌خواهند از طریق الجزایر به اروپا بروند. بسیاری از مردم الجزایر فراموش می‌کنند که خودشان هم آفریقایی هستند. این ترانه و ویدیوکلیپ تلاش می‌کند بیدارباشی برای این مردم باشد و از آنها بخواهد تا دست یاری به سوی دیگران دراز کنند و از یاد نبرند که همه‌ی ما انسان هستیم.

نمادهای بسیاری در سرتاسر ویدیوکلیپ دیده می‌شود. درباره‌ی آنها توضیح میدهی؟

در این ویدیوکلیپ دختربچه مهاجر در کنار مردمی دیده می‌شود که تی‌شرت سفیدی منقش به یک قلب قرمز به تن دارند. این مردم همانهایی هستند که با آغوش باز این دختربچه را پذیرفته‌اند و به او لبخند می‌زنند و کمکش می‌کنند. در انتها کم‌کم اعتماد دختربچه به مردم جلب می‌شود، دست من را می‍گیرد و بالاخره می‌تواند دوباره یک کودک شود. مردم به هم می‌پیوندند و کشمکش‌ها به پایان می‌رسند.

مردم به چه چیزی در این ویدیوکلیپ انتقاد داشتند؟

می‌گویند این ویدیو کلیپ اینطور القاء می‌کند که مردم الجزیره نژادپرست هستند درحالی‌که هدف این ویدیوکلیپ چنین پیامی نبوده. من می‌خواستم توجه عموم را به مسائلی جلب کنم که مهاجرین در مسیر رسیدن به آینده‌ی بهتر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.من به مردم می‌گویم بیاید دور هم جمع بشویم و با هم حرف بزنیم و بحث کنیم. گفتگو و بحث تنها راه پایان دادن به نژادپرستی است.

نکته‌ی دیگری مانده که بخواهی اضافه کنی؟

آرزو دارم که همه‌ی مردم در صلح و صفا کنار هم زندگی کنند. ما باید تا جایی که می‌توانیم دست یاری به سوی هم دراز کنیم.

مصاحبه: لیلاس اللؤلؤ ( دبیر بخش عربی رویارو)
ترجمه: صدف فراهانی
صادق بوزینو: عضو‌ تحریریه رویارو از نوامبر ۲۰۱۷